Ergofobie není jen obyčejný „kopr“ (lidově ku***ský odpor k práci), který sem tam zažíváme každý. Není to ani nechuť k rannímu vstávání nebo nespokojenost se svým šéfem, kolegy, mizerným platem či tím, že neděláte práci svých snů. Jde o skutečnou poruchu, která lidem, kteří jí trpí, způsobuje v životě nemalé problémy, a to nejen ekonomického rázu. Prolnout se totiž může do všech oblastí života.

Zdroj: Youtube

Stejně jako ostatní fobie i ergofobie je provázena vyhýbavým chováním, nervozitou, úzkostí, lapáním po dechu, bušením srdce, necitlivostí v končetinách či závratěmi a mdlobami. Tento koktejl pak může vést až k panickému záchvatu. V běžném životě je strach z práce velmi omezující, protože možnost vyhnout se podnětům, které paniku vyvolávají, je prakticky nulová.

K fyzickým projevům se velmi často přidávají i psychické symptomy, které kvůli narůstajícímu pocitu neschopnosti začlenit se do práce nakonec vedou k problémům se sebevědomím. Člověk s ergofobií si je totiž moc dobře vědom, že je jeho strach přehnaný, jenže ovládnout své reakce a svírající pocity hrozícího nebezpečí ale nedokáže.

Možné spouštěče strachu z práce

Možná se ptáte, jak se dá vypěstovat fobie zrovna z práce. Jenže ono to zase tak těžké není. K tomu, aby fobie v jakékoli intenzitě zaútočila, stačí na pracovišti zažít traumatickou či stresovou situaci s velkou emocionální zátěží, kterou následně dostatečně nezpracujete a vnitřně nepřekonáte. Pak už stačí jen jakýkoli další náznak a strach začne narůstat, načež sebevědomí klesat.

Léčbu nepodceňujte

Většina fobií vede k vyhýbavému chování, což je v případě práce buď nemožné, anebo způsobuje nespočet vážných komplikací. Čím dříve tedy člověk vyhledá psychologickou pomoc, tím dříve může získat zpět kvalitu svého osobního i profesního života. Nejlepší výsledky nachází moderní psychologie v kognitivně behaviorální terapii, která pracuje s transformací zkreslených myšlenek. Vhodné je ji také kombinovat s pravidelným cvičením relaxačních technik, jež pomáhají zvládat situace strachu a paniky.

Zdroj: vlasta.cz I have a horrible fear of work, do I suffer from ergophobia? - Woman Magazine