Je vám kolem padesátky, vaše postava se trochu mění a kila jdou nahoru? Vysvětlení je přece jasné – v tomto věku se metabolismus výrazně zpomaluje, a tak se nedá nic dělat. Jenže tohle možná tak úplně neplatí.

Alespoň podle analýzy výsledků studie provedené na 6400 lidech ve třech desítkách zemí – autoři tvrdí, že výkonnost metabolismu zůstává od mládí, zhruba od dvacítky, po celý střední věk až do šedesátky stejná. Až pak klesá, a to dost neúprosně. Mimochodem, vůbec nejvýkonnější je spalování – alespoň podle této studie – v jednom roce věku. Překvapivé závěry mezinárodního týmu vědců zveřejnil prestižní časopis Science v čísle, které vyšlo 13. srpna. Vědci se při měření výkonnosti metabolismu zaměřili mimo jiné na to, jak je kdo velký a kolik váží, protože, zjednodušeně řečeno, čím větší tělo, tím více energie samo o sobě spálí.

Po podrobném zkoumání toho, jak se chová lidský metabolismus, vědci popsali čtyři fáze metabolického života:

  • od narození do jednoho roku, kdy metabolismus od porodu zrychluje, po porodu na tom totiž byl podobně jako matčin, na nejvyšší životní maximum v jednom roce života, kdy je o padesát procent výkonnější než u dospělých
  • mírné zpomalení pokračující až do věku 20 let, žádné zrychlení kolem puberty, což je jistě překvapivé zjištění
  • mezi 20 až 60 lety života vůbec žádná změna
  • od 60 let věku trvalý pokles s každoročními měřitelnými poklesy, v 90 letech je metabolismus skoro o třetinu méně výkonný než ve středním věku

„Nic takového jsme předtím neviděli, je to skutečně překvapivé,“ komentoval zde výsledky jeden z autorů, profesor John Speakman z University of Aberdeen. S tím, že vůbec největší překvapení se týká období dospělosti, kdy se nic nemění od dvacátých do šedesátých narozenin. Jinými slovy, v období menopauzy tělo spaluje pořád stejně energie jako předtím. Nicméně je pravda, že se kvůli klesající hladině ženských pohlavních hormonů mění postava v důsledku jiného způsobu ukládání tuku.

Podvýživa v dětství

Ale zajímavých a svým způsobem převratných objevů přinesla studie více. Patří mezi ně třeba zjištění, že metabolismus není výkonnější ani v pubertě, ani během těhotenství. O těchto obdobích se dosud soudilo, že v nich přirozeně stoupá energetický výdej, a proto člověk potřebuje jíst o něco více. Pokud jde o těhotenství, už dávno se ví, že není potřeba jíst takzvaně za dva, ale zjištění, že se tato potřeba nezvyšuje vůbec, přece jen nové je.

Velmi důležitý je i objev, že dítě má v prvních letech života mimořádně výkonný metabolismus – protože tím pádem je zásadní, jak moc a kvalitní stravy dostává a zda netrpí nějakou formou podvýživy, která jej může zdravotně poznamenat do budoucích let. Neznamená to však, že je namístě děti či vnoučata vykrmovat, spíše je potřeba, aby se na talíři objevovalo kvalitní jídlo s dostatkem živin, jako je třeba vápník.