Odebrali vám krev, laboratorní rozbory z ní o vás leccos zjistily, ovšem papírek s výsledky, který držíte v ruce, by klidně mohl být napsaný v čínštině – ničemu z těch záhadných pojmů a zkratek nerozumíte. Pokud pak u některých tajemných hodnot najdete vykřičník, který varuje, že čehosi máte moc nebo málo, začnete propadat panice. I když vám lékař v lepším případě váš problém vysvětlí, stejně po odchodu z ordinace polovinu zapomenete.

Někdo nad tím mávne rukou a svěří se bezvýhradně do péče zdravotníků. Pokud ale patříte do druhé, zvídavé skupiny lidí, neváhejte a ptejte se: Co mi je? Ať už jste si nechali „pustit žilou“, přinesli v lahvičce moč, nebo absolvovali jiné odběry, určitě od toho očekáváte srozumitelné a pravdivé informace o svém zdraví. Podobně jako vy je na tom spousta lidí po celém světě. Proto ve Spojených státech vznikl už v roce 2001 neziskový projekt Lab Tests Online a byl spuštěn stejnojmenný mezinárodní internetový portál.

Postupně vznikly stránky v mnoha jazycích a české verze jsme se dočkali v roce 2008. Na stránkách www.labtestsonline.cz můžete najít odpovědi na mnoho otázek týkajících se nemocí, jejich prevence i veškerých laboratorních ukazatelů. Sympatické je, že vám současně s pojednáním o chorobách nikdo nevnucuje žádný zaručený prostředek k jejich léčbě. Na tyto stránky totiž žádná komerční reklama nemá přístup.

Některé otázky, které vás určitě už teď napadají, jsme položili profesoru Jaroslavu Rackovi, vedoucímu Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice v Plzni, který je jedním z odborných garantů stránek.

Co všechno se dá zjistit z krve?

V klinických laboratořích je nejběžnějším vyšetřovaným biologickým materiálem krev, přesněji tekutina získaná po jejím odstředění a oddělení krvinek. To může být krevní plazma, získaná z nesražené krve po přidání protisrážlivých prostředků, nebo krevní sérum, odstředěné ze sražené krve. Dalším běžným materiálem je moč, která se snadno získává a v níž je koncentrována řada látek. Méně častými, i když ne méně důležitými, jsou jiné druhy biologického materiálu – mozkomíšní mok, tekutina získaná při punkcích tělesných dutin, vzorek stolice, výtěry a stěry ze sliznic a podobně.

Několik nejběžnějších názvů a zkratek, které čtete ve svých výsledcích vyšetření:

  • ALT (alaninaminotransferáza) a AST (aspartátaminotransferáza) – enzymy v jaterních buňkách, stoupají v krvi při poškození jater
  • CRP (C-reaktivní protein) – krevní bílkovina, její zvýšená koncentrace v plazmě ukazuje na zánětlivé onemocnění, hlavně bakteriálního původu
  • GF (glomerulární filtrace) – základní ukazatel funkce ledvin
  • HbA1c (glykovaný hemoglobin) – ukazatel průměrné hladiny glukózy v krvi za poslední dva měsíce
  • BILIRUBIN – žlučové barvivo, zvýšená koncentrace v krvi a tkáních způsobuje žloutenku
  • KREATININ – zvýšená hladina ukazuje poruchu funkce ledvin
  • PROKALCITONIN – bílkovina, stoupá při bakteriální sepsi (rozsev bakteriální infekce krevní cestou)

Kolik existuje laboratorních testů?

Jsou jich stovky, a započítáme-li vzácné testy, pak tisíce. K nejběžnějším patří vyšetření krevního obrazu (červených a bílých krvinek a krevních destiček), stanovení jaterních enzymů, základních minerálů (sodík, draslík, chloridy, vápník) a samozřejmě určení koncentrace glukózy a krevních tuků (cholesterol a jeho frakce, triacylglyceroly). Imunologické laboratoře vyšetřují poruchy imunity. Laboratorní metody molekulární biologie umožňují odhalit dědičná onemocnění, přítomnost určitého mikroba či rozpoznat jedince podle stop biologického materiálu.

Co se testuje při prevenci?

Nejčastější závažné choroby jsou vyhledávány formou screeningu a ve většině případů v něm hrají zásadní úlohu právě laboratorní metody. Na vysoké úrovni je prováděn screening vrozených vývojových vad v těhotenství, u těhotných se vyhledává i gestační diabetes. U všech novorozenců se testuje 13 závažných vrozených, ve velké většině dědičných chorob. U dospělých se cíleně vyhledává diabetes a poruchy metabolismu lipidů, z nádorových onemocnění pak rakovina prsu, děložního hrdla a tlustého střeva.

Lze z krve zjistit, zda člověku hrozí rakovina?

Nějaký univerzální test, který by včas odhalil onemocnění zhoubným novotvarem, není. Takzvané tumorové markery – laboratorní testy, které bývají pozitivní u osob se zhoubným nádorem – nejsou ve velké většině případů dostatečně citlivé, aby zachytily nádor brzy, a pro včasné vyhledání karcinomů se nehodí. Člověk by si měl všímat nespecifických příznaků, jako je únava, hubnutí, kašel, bolest v břiše a jiné, a včas navštívit lékaře.

Co testovat, když se nezlepšuje vaše viróza?

Horečka doprovází obvykle zánětlivá onemocnění, která mohou být virového či bakteriálního původu. Dříve se stanovovala sedimentace červených krvinek a počet bílých krvinek, které byly zvýšeny u zánětů bakteriálního původu a normální či jen mírně zvýšeny u viróz. Dnes jsou tato vyšetření nahrazována stanovením C-reaktivního proteinu (CRP). Koncentrace této krevní bílkoviny stoupá u bakteriálních zánětů mnohem dříve než sedimentace červených krvinek a s uzdravením se rovněž rychleji normalizuje. Lékař může reagovat odpovídající léčbou: je-li hodnota CRP jen mírně zvýšená, dá léky proti horečce, při silně zvýšené hodnotě nasadí antibiotika na předpokládanou bakteriální infekci.

Lze z krve určit důvod dlouhotrvající únavy?

Únava leckdy doprovází řadu onemocnění, kupříkladu anémii, poruchu funkce štítné žlázy, nádorová onemocnění a mnohá jiná. Nemůže proto existovat univerzální test, který by příčinu únavy odhalil. V každém případě by člověk s nevysvětlitelnou déletrvající únavou měl navštívit lékaře, aby se nezanedbalo závažné onemocnění.

Může rozbor prokázat prodělaný infarkt?

Laboratorní vyšetření hraje v diagnostice srdečního infarktu významnou úlohu. Kromě typické bolesti na hrudi a změn na elektrokardiogramu (EKG) se v krvi stanovují takzvané kardiální troponiny. Nové, vysoce citlivé metody jejich stanovení umožňují rozpoznat poškození srdečního svalu brzy po vzniku potíží a zahájit včas odpovídající léčbu.