Vlivem rodičů na výběr partnera se zabýval už Freud, sourozenci však zůstávali dlouho opomíjeni. Přesto americký psycholog Kevin Leman, autor knihy Sourozenecké konstelace, prohlašuje, že „neexistuje vztah, ve kterém by mělo pořadí narození větší vliv než v manželství“. Jedna z prvních otázek, kterou si i v Česku vyslechnou klienti partnerských poradců, zní: Máte starší, nebo mladší sourozence? A jak je na tom váš partner?

Ve výzkumech partnerských preferencí dlouho dominovaly teorie tvrdící, že si vybíráme partnera podle svého rodiče opačného pohlaví. Psychologové však postupně dospěli k názoru, že naši představu o fyzické atraktivitě i žádoucích povahových vlastnostech významně ovlivňují i sourozenci. Výzkumy publikované v posledních letech v USA, Velké Británii i u nás se zabývají především partnerskými preferencemi žen. Patrně proto, že pokud jde o vztahy, jsou ženy podstatně sdílnějšími respondenty-dobrovolníky než muži.

Zdá se tedy, že ženám imponují muži, kteří jim výrazem, držením těla, muskulaturou i některými osobnostními charakteristikami připomínají jejich bratra. Může jít o bratra staršího, ale i mladšího, důležité je, že žena retrospektivně hodnotí vzájemný sourozenecký vztah jako dobrý. Někteří bratři se podobají otcům, což by svým způsobem nahrávalo „rodičovským teoriím“, jenže jiní oblíbení bratři mají spíše rysy matek. Takže vysvětlení pravděpodobně spočívá v tom, že bratr je pro sestru od dětství nejbližším a nejdůležitějším vrstevnickým vzorem muže. V jeho přítomnosti se holčička učí, jak se chlapec (muž) chová, jak s ní jedná, jak se obléká, jaké má zájmy… A pokud si s ním sestra rozumí, může v budoucnu nevědomě hledat partnera, který jí bratra něčím připomíná. Když sourozenecký vztah drhne, budoucí partner se tomuto bratrovi nejspíš vůbec podobat nebude.

Konstelace

Kolik znáte lidí, kteří žijí léta šťastně a spokojeně se svojí první láskou? Já asi tak dva. Někdy nevyjde ani druhá a třetí láska, dokonce nám časem na partnerovi vadí právě to, co se nám zpočátku zdálo atraktivní. Některé páry doplácejí na to, že si jsou partneři podobní, jiné vztahy krachují na vzájemných odlišnostech – a jednou z příčin může být naše sourozenecká pozice v původní rodině. Od ní se odvíjí naše zkušenosti a vzorce chování ke starším nebo mladším bratrům a sestrám, ale i ambice, očekávání a přístup rodičů ke svým starším a mladším dětem. To vše si neseme i do manželství.

Jste nejmladším sourozencem a vzali jste si partnera se stejnou sourozeneckou konstelací? Podle Kevina Lemana si dva benjamínci spolu užívají spoustu legrace, zato složenky hradí po splatnosti nebo rovnou skončí v dluzích, protože vyrůstali v prostředí, které jim leccos tolerovalo, nevyžadovalo po nich velkou zodpovědnost, odpouštělo jim porušování pravidel více než starším sourozencům, anebo benjamínci měli už rovnou podstatně volnější režim.

Prostřední sourozenci jsou pro změnu rození vyjednavači a strážci konsenzu – museli se totiž naučit najít si v rodině svůj životní prostor obratným manévrováním mezi privilegii starších i mladších sourozenců. Pokud se tito dva diplomaté sejdou v manželství, mohou selhávat při řešení problémů. Než by riskovali otevřený střet, raději neřeknou, co jim vadí, zdroje možných nedorozumění zametají pod koberec tak dlouho, až neshody či nekomunikace narostou do obřích rozměrů.

Nejodpovědnějšími jsou mezi sourozenci ti nejstarší. Přesto by manželství dvou prvorozených nebo jedináčků vydalo na román. Nejspíš kriminální s prvky hororu. Každý z těchto partnerů je prý neústupným perfekcionistou – jenže obvykle je perfekcionistou v něčem úplně jiném než druhý. Navíc mají sklon vidět na ostatních především chyby. Představíme-li si manželství jako společnou budovu, pak manželé jedináčci či prvorození se chovají, jako by kopali krumpáčem do základů. „Jejich krumpáčem jsou jazyky a oni kopají a kopají. Jedna rána moc neuškodí, jen odloupne kousek betonu. Ale když to budete dělat dost dlouho a dost razantně, dříve či později vám celý dům spadne,“ píše Leman o neustálých hádkách partnerů této sourozenecké konstelace. V jeho poradně se právě tyto dvojice objevují nejčastěji. Může to znamenat, že mají opravdu více problémů než partneři jiných sourozeneckých konstelací, anebo také to, že jsou díky své zodpovědnosti více motivovaní své manželství udržet a potíže řešit.

Praktická rada tedy může znít: Nevybírejte si partnery se stejnou sourozeneckou konstelací, jakou máte vy sami.

Bratři sester a naopak

Nejdůkladnější rozbor vlivu sourozenců na partnerství provedl rakouský psycholog Walter Toman. Zkoumal více než tři tisíce rodin, hovořil se stovkami respondentů a kromě pořadí se zaměřil i na pohlaví sourozenců. Všiml si například, že sestra bratrů má mnohem jasnější představu o chlapeckém a mužském světě než sestra sester. Nejstarší bratr bývá vůči mladším sourozencům ochranitelský a pečující, ve vztahu s mladší sestrou se však naučí být podstatně citlivější a vnímavější k odlišnosti a potřebám žen než ve vztahu s mladším bratrem. Toho sice chrání i proti přesile v lítém boji, na velké něžnosti si přitom ale nepotrpí. Nedostatek citových projevů těchto starších bratrů může ženě chybět, zatímco muž bývá zaskočen emocionalitou mladších sester, s níž nemá zkušenost.

Podle Tomana mají největší šance na úspěch partnerské vztahy založené na vzájemném doplňování rolí, které už máme úspěšně odzkoušené ze vztahu se svými sourozenci opačného pohlaví. Mladší sestra bratra by se tedy měla mít jako v bavlnce se starším bratrem sester. Nejstarší sestra (ideálně sestra mladšího bratra) by měla být spokojená ve vztahu s mladším bratrem sester: ona byla zvyklá mladšího brášku opečovávat, ale i dirigovat a občas mu vysvětlit, co je pro něj dobré, její partner je na podobné chování zvyklý od své starší sestry. Rád se nechá trochu obskakovat, ale i „řídit“. Kdyby stejným způsobem jednala starší sestra s partnerem, který byl naopak starším bratrem, patrně by narazila.

Kdo si bude rozumět?

Mladší sestra + starší bratr nebo starší sestra + mladší bratr jsou ideální kombinace – partneři se vzájemně doplňují, zapadají do sebe jako dva dílky puzzle. Žena jedináček + starší bratr nebo výrazněji starší muž-jedináček je další kombinace se šancí na úspěch. Starší partner bude velkorysejší a víc pečující než jedináček podobného věku. Partneři se stejným sourozeneckým pořadím si budou díky podobným zkušenostem dobře rozumět a chápat své postoje, někdy však může být na škodu, že se nedoplňují a jsou příliš stejní. Mimochodem jako jedináček jsem léta šťastně vdaná za jedináčka a vyrostla jsem v harmonické rodině matky-jedináčka a otce-mladšího bratra. Takže pokud ani k vám váš milý z pohledu sourozeneckých konstelací ideálně neladí, rozhodně hned nezačínejte hledat náhradu.