Pravidelný pohyb přináší spoustu výhod pro duševní zdraví, včetně zlepšení spánku a nálady, zvýšení sexuální touhy a zvýšení energie a bdělosti. V nové studii vědci zkoumali, zda skupinové cvičení může pomoci studentům medicíny, kteří jsou ve vysokém stresu.

Skupinové versus sólo cvičení

Vědci rozdělili studenty do tří skupin.Jedna skupina absolvovala 30minutový skupinový trénink kruhového tréninku aspoň 1x týdně. Další skupina byli sólo cvičenci, kteří cvičili sami nebo s maximálně 2 partnery 2x týdně. Třetí skupina byla kontrolní, která maximálně chodila na procházky nebo se občas projela na kole.

Výzkumníci se zaměřili na vnímanou úroveň stresu a kvalitu života studentů – duševní, fyzickou a emocionální. Po 12 týdnech zaznamenali skupinoví cvičenci zlepšení ve všech třech typech kvality života a také jim poklesla úroveň stresu. U kontrolní skuliny se nezměnila ani úroveň stresu, ani kvalita života. U těch, kteří cvičili sami, došlo ke zlepšení pouze v oblasti duševní kvality. Studie byla zveřejněná v The Journal of the American Osteopathic Association.

Synchronizované cvičení

Jiný výzkum se zaměřil na dopad skupinového cvičení, konkrétně cvičení v synchronizaci – na sociální vazby, toleranci bolesti a sportovní výkon. Studie, která byla zveřejněná v International Journal of Sport and Excercise Psychology, sledovala osoby, které cvičily 45 minut na veslařských trenažerech. Jedni veslovali sólově, druzí veslovali ve skupině. Jakmile veslaři ve skupině synchronizovali své pohyby, zjistilo se, že měli vyšší toleranci bolesti ve srovnání se sólovými veslaři.

Vědci se domnívají, že zvýšená tolerance k bolesti může pramenit z většího množství uvolňovaných endorfinů, což jsou hormony dobré nálady. A ty se více tvořily ve skupině během synchronizovaného cvičení. Tomuto typu koordinovaného pohybu se říká behaviorální synchronie. Může se objevit i během jiných skupinových aktivit, jako je třeba tanec, náboženské rituály či společenské hry. Zároveň se může zvýšit i sportovní výkon, pokud jsme blízko ostatním lidem ve skupině.

Lepší výkony díky skupině

Ve studii Trusted Source in PLoS ONE z roku 2015 vědci zjistili, že hráči rugby, kteří koordinovali své pohyby při rozcvičení, měli lepší výsledky v následném testu odolnosti. Vědci se domnívají, že synchronizované pohyby posílily již existující sociální vazby mezi hráči.

Znamená to, že výše uvedené závěry by mohly změnit vnímání sportovců na bolest a nepohodlí spojené s únavou, a podávat lepší výkony. Pokud tedy přemýšlíte, jestli jet někam na kolo sólo, nebo se přidat ke skupině cyklistů, zkuste využít sílu synchronizace. Obecně platí, že čím více kontaktů nebo sociální podpory mají lidé během cvičení, tím větší z toho plynuly výhody.

Paul Estabrooks z University of Nebraska Medical Center ale tvrdí, že skupinové fitness lekce jsou efektivnější ale pouze tehdy, když využívají strategie skupinové dynamiky. To zahrnuje stanovení skupinových cílů, sdílení zpětné vazby, komunikace s ostatními v lekci a začleňování aktivit, které pomůžou lidem, aby se cítili jako součást něčeho většího. A to většinou není případ většiny skupinových lekcí, kde se lidé objeví, následují instruktora, moc spolu nemluví a pak odejdou. Ve finále ale platí, že jakákoli aktivita je lepší než žádná. Prostě si najděte něco, co vás bude bavit, a zůstaňte u toho – ať už vyrazíte na fitness hodinu spinningu nebo s batohem na túru někam do hor.

Zdroj: Vlasta.cz,

https://www.healthline.com/health-news/exercise-in-groups-get-more-health-benefits

https://www.verywellfit.com/group-fitness-benefits-5215497

Související články